Klub woodcrafterů

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Na jaře 1925 prof Miloš Seifert usiluje o založení Klubu přátel Woodcraftu, jehož členy by byli významní českoslovenští vědci, spisovatelé a další představitelé naší kultury. Svolává na 29. 3. 1925 do posluchárny botanika prof. Karla Kaviny (1890-1948) v Grébovce desítky osobností, které se během své přednášky o woodcraftu snaží přesvědčit o významu tohoto hnutí. Výsledek je spíše rozpačitý, ale přestože nebylo mnoho důvodů k optimismu, Seifert je naprosto oddán svému ideálu.

Na 23. 5. svolává Seifert další schůzku příznivců woodcraftu do Grand restaurantu šlechtické besedy v Celetné ulici. O několik dní později píše do Mostu: „V neděli měli jsme schůzi v Praze. S Vámi je nás asi 80-90. To je přec hodně – založili jsme Klub přátel Woodcraftu a v něm budou přední čeští lidé, spisovatelé, vychovatelé, malíři, vědci… Nyní už je též vše připraveno k založení Hnutí L. M. jako spolku." Ve dnech 29. 6. – 20. 7. se koná Woodcrafterská škola na Šumavě u řeky Otavy.

Ustavující schůzka Klubu Woodcrafterů „Moudrost lesa“ se koná 8. listopadu 1925 v bytě redaktora Františka Hájka-Hvězdinského, v Praze na Smíchově. Schůzky se zúčastnilo zhruba 20 lidí, předsedou klubu je PhDr. Jan Svatopluk Procházka, jednatelem Miloš Seifert a tajemníkem F. H. Hvězdinský. Pravidelné porady a přednášky se konají zhruba jednou za měsíc. Klub existuje oficiálně až do 2. 3. 1927 kdy jej nahrazuje organizace Liga pro výchovu přírodou - Moudrost Lesa.