Federace československých skautů

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání


Důvodem vystoupení spolků, které se následně sdružily ve Federaci čsl. skautů, bylo údajné přisluhování a loayalita Svojsíkova spolku "Junák český skaut" vůči R.-U. monarchii a jeho despotický předpoklad, že se všichni sloučí do jedné organizace pod jeho vedení.

8. dubna 1920 bylo na zasedání Národního shromáždění československého interpelovanáno ministro zahraničních věcí, ohledně subvence 67 tis. Kč z Anglie, kterou v plné výši předalo Svojsíkovu spolku "Junák český skaut". Podepsáni byli: Landová-Štychová, Dr. Vrbenský, E. Špatný, Freiman, Svozil, St. K. Neumann, Dr. Krejčí, Skorkovský, K. Moudrý, Dr. Klouda, B. Fišer, Dr. Th. Bartošek, Sladký, Kopeček, Holejšovský, Dr. Rambousek, Zeminová, Buříval, Slavíček, Jan Hrizbyl, Konečný, Dr. Heidler.

Federace měla silně levicovou orientaci a Vyznačovala se častou fluktuací členských autonomních spolků, na čas se v ní objevili i spolky německé, židovské, byly do ní začleněněny i některé trampské organizace s osadami. Názorové rozdíly vylučovaly těsnější spolupráci mezi nimi, a po celou svou existenci tvořila protipól Svazu junáků-skautů republiky Československé, vůči kterému se vymezovala dosti negativně. Rozpuštěna byla v r. 1940.

Federace v r. 1920 zastupovala tyto organizace:

  • Federace čs. Baden-Powellových skautů
  • Sdružení čsl. skautů socialistů
  • Skaut práce
  • Spojené sbory junáků skautů
  • Československá obec Psohlavců.