Organizace

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Kmeny a rody

Lóže

Výraz lóže, je v češtině do značné míry kompromitován zednářstvím, ale v angličtině, ze které pochází tuto spikleneckou konotaci nemá, neboť angl. výraz lodge znamená také obydlí - místo ve kterém pobývají osoby, které mají spolu něco společného.

K zavedení lóží vedl Setona r. 1912 fakt, že bylo nutné změnit nároky u Zasvěcovací stezky pro starší adolescentní woodcraftery. Ty byly původně navrženy pro mladší adolescenty v předpubertálním věku. Stanovil tedy věkovou hranici, podle nížse měli v rámci kmene woodcrafteři mladší 15 let sdružovat do tzv. "Malé lóže" a ti starší do "Velké lóže". Šlo ovšem pouze o formální rozlišení, které kromě vizuální formy[1] znamenalo pouze jiné podmínky pro splnění Zasvěcovací stezky získání činu či mistrovství.

Je zde zmíněna také "Medicinová lóže", neboli "Lóže starých vůdců" pro starší 21 let[2]. A rovněž je řeč o "Rudé lóži", neboli "Nejniternější (Inmost) lóži" do níž mohou (ale nemusí) být přijati členové s titulem "Medicinmana"[3]. Osoby s titulem "Medicinmana" byly při hlasování zvýhodněny hlasem navíc. Hlasovací právo měli pouze nositelé čestných titulů, "Chief" (v překl. "Náčelník") a "Medicinman" (v překl. "Šaman").

  1. Členové velké lóže měli woodcrafterský odznak podložený trojůhelníkem ze žlutého plátna - symbolizujícím týpí.
  2. Starý vůdce - je titul pro osobu starší 18 let, mravně zachovalou, udělovaný velkým sněmem.
  3. Jeho udělení bylo podmíněno získáním mistrovství "Camper" (v překl. "Táborník"), "Camp doctor" (v překl. "Táborový lékař"), "Camp Cook" (v překl. "Táborový kuchař") a "Gleeman" (v překl. "Ceremoniář"). O přijetí pak rozhodoval náčelník "Medicinové lóže".