Ondaqua (časopis KLM)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Ondaquy č. 8

Časopis Ondaqua vydával v letech 1979-1981 Vladimír Oborský - Wabimatto s podtitulem Zpravodaj Hnutí Lesní Moudrosti. Časopis přímo navazuje na Oborského předchozí počin - Vatru.

Jde o několikastránkový strojopisný plátek formátu A4, který vycházel v nízkém nákladu (v tiráži většinou uvedeno 8 ks) pouze pro náčelníky Klubů Lesní moudrosti (Huascarán, Mawaden) a je rozmnožován pouze průklepem. Tisk je bohužel velmi špatné kvality, který vychází ze samotné podstaty rozmnožování. Jednotlivá čísla byla dále xeroxována mimo počet uvedený v tiráži, ale výsledné kvalitě to pochopitelně nepomáhalo. Obsah se zaměřuje na dění ve kmenech, ochranu přírody a woodcraft.

Celkem vyšlo ve dvou ročnících 11 čísel.

1. ročník 1979-1980 --- 9 čísel

2. ročník 1980-1981 --- 2 čísla