O historii woodcrafterského hnutí

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
PoznámkaVolným základem tohoto textu, je série článků, která vychází na pokračování v časopise Woodcraft (časopis LLM). Text však není zcela identický a to z následujících důvodů:
  • Základní geneze woodcrafterského hnutí, která byla součástí úvodní kapitoly, je zde popsána v samostatné kapitole Woodcraft
  • Cílem textu v časopise je - ve stručnosti seznámit čtenáře s genezí Setonovy základní příručky "The Birch Bark Roll", které je zde věnovaná rovněž samostatná kapitola Svitek
  • Text v časopise vzniká postupně, takže obsahuje dějové skoky, které nelze po vydání zpětně ošetřit
  • Tištěný text nelze dodatečně rozšiřovat o další poznatky a doplňovat o nové materiály, které zde můžete nalést v rámci Kategorie:Historie