Nabikwa-ninini

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

nabikwa-ninini 1917.gif

Toto mistrovství bylo zaneseno do Svitku již ve zkomolené formě, protože z hlediska odžibvejské gramatiky – podle níž byly názvy mistrovství tvořené do r. 1920 – by byla správná přípona winini. Proč došlo ke kodifikaci zkomoleného názvu se můžeme pouze domnívat. Mohlo k tomu dojít i díky chybě při zápisu.

Vodák, námořník (angl. Seaman or Seamanship). V Setonově svitku vydaném r. 1925 se nevyskytuje.

Zpět se dostalo toto mistrovství až v rámci svitku z r. 1948, pod zkomoleným názvem Nebikwa-Ninini.