Nápověda:Poznámky pod čarou

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Poznámky pod čarou lze dělat díky rozšíření Cite, které přidává do standardní MediaWiki dva speciální tagy - <ref> a <references />.

Použití

Nejjednodušší způsob použití asi nejlépe objasní příklad..

Poznámka
Věta ke které se bude vztahovat první
poznámka<ref>

První poznámka pod čarou
</ref>. Slovo<ref>

Druhá poznámka pod čarou
</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou.

'''Poznámky:'''
<references />

Věta ke které se bude vztahovat první poznámka[1]. Slovo[2] v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou
Upozornění Pozor! Zobrazíli-se vám výsledek předchozího příkladu ve vaší stránce podobně jako v následující ukázce interpretace předchozího ukázkového kódu, pak máte s největší pravděpodobností vypnuté automatické nahrazování prvního písmene. Systémové seznamy tak jsou neplatné a vy musíte vytvořit nové uživatelsky definované odrážek pro seznamy citací, jak se o tom píše níže v odstavci Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou.


Věta ke které se bude vztahovat první poznámka[<cite_link_label_group->]. Slovo[Chybná citace Došly definované značky pro skupinu „“. Zvyšte jejich počet ve zprávě [[MediaWiki:$2]].] v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou

Výše uvedený problém napravilo založení seznamu na stránce MediaWiki:Cite link label group-

Vícenásobné použití jedné poznámky

U textů, kde se odkazuje např. na určitou použitou literaturu může být použitá stejná poznámka pro více citovaných míst. V takovém případě je u takové poznámky třeba uvést parametr name s jedinečnou hodnotou. Viz příklad..

Poznámka
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref>

První poznámka pod čarou, v ukázkovém příkladu vícenásobného použití
jedné poznámky v textu
</ref>. U druhé věty<ref name='sdilena_poznamka'>

Sdílená poznámka pod čarou
</ref> je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='sdilena_poznamka'>

Parametr '''name''' je stejný jako u předchozí poznámky
</ref> je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato
sdílená poznámka<ref name='sdilena_poznamka' /> 

'''Poznámky:'''
<references />

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou[1]. U druhé věty[2] je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka[2] je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka[2]

Upozornění Zcela záměrně byl použit jiný text u poznámky se stejným identifikátorem. Povšimněte si, že bude akceptován pouze text, který je uveden v místě jejího prvního výskytu. Odkaz na poznámku se stejným identifikátorem se sice rovněž vytvoří, ale zároveň se zobrazí výstraha o rozdílném textu. Při opakovaném použití jedné a té samé poznámky tedy stačí použít pouze element s atributem name – stejným způsobem, jako tomu bylo u čtvrté věty v demonstrovaném příkladu.

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou, v ukázkovém příkladu vícenásobného použití jedné poznámky v textu
 2. 2,0 2,1 2,2 Sdílená poznámka pod čarou Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „sdilena_poznamka“ použit vícekrát s různým obsahem
Upozornění Jedinečné parametry name resp. group nesmí obsahovat pouze číslo! Vždy musí obsahovat alespoň jedno písmeno.

Vyčlenění poznámek pod čarou mimo obsah stránky

Spravovat poznámky pod čarou přímo v textu může být - zvláště u obsáhlejších textů dosti nepohodlné. V takovém případě je lepší vyčlenit tyto poznámky do samostatného bloku a do textu umisťovat pouze tagy <refs> s parametrem name. Vlastní obsah poznámek se pak uzavře do bloku zobrazovacího tagu <references>. Viz příklad..

Poznámka
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref name='pozn1' />.
U druhé věty<ref name='pozn2_sdilena' />
je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> je použitá i v této třetí větě.
A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> 

'''Poznámky:'''

<references>
<ref name='pozn1'>První poznámka pod čarou</ref>
<ref name='pozn2_sdilena'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
</references>

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou[1]. U druhé věty[2] je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka[3] je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka[4]

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou
 3. Třetí poznámka pod čarou
 4. Čtvrtá

Zobrazování většího množství poznámek pod čarou

Generování poznámek do stránky zajišťuje tag <references />. Jednou z variant zobrazování většího množství poznámek pod čarou je u některých mutací MediaWiki šablona {{Reflists}}. Ta tento tag obsahuje a navíc přidává možnost parametrem nastavit do kolikati sloupců mají být zobrazené poznámky zalomeny.

Seskupení poznámek pod čarou

Jinou možností, jak zpřehlednit větší množství poznámek je využití parametru group u tagu <refs />. Poznámky, které jsou zařazených do stejné skupiny, pak lze zobrazovat odděleně, za předpokladu, že se uvede stejný identifikátor parametru group i u zobrazovacího tagu <references />. Viz následující příklad...

Poznámka
U této první věty je poznámka pod čarou<ref name='pozn' /> s jedinečným identifikátorem '''name''', která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka<ref group='primary' name='pozn' /> se stejným identifikátorem náleží do skupiny '''primary'''. Třetí poznámka<ref>Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr '''group''' ani '''name''' a je vepsána přímo do textu</ref> není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka<ref group='primary' name='pozn1'/> patří rovněž do skupiny '''primary'''. A poslední, odkaz v textu<ref group='primary' name='pozn'/> odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem '''pozn''' ve skupině '''primary'''.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:
 
'''Poznámky:'''

Poznámky pouze ze skupiny '''primary'''

<references group='primary'> 
<ref name='pozn'>První poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
<ref name='pozn1'>Druhá poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
</references>

'''A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny'''

<references>
<ref name='pozn'>Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor '''name'''</ref>
</references>

U této první věty je poznámka pod čarou[1] s jedinečným identifikátorem name, která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka[primary 1] se stejným identifikátorem náleží do skupiny primary. Třetí poznámka[2] není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka[primary 2] patří rovněž do skupiny primary. A poslední, odkaz v textu[primary 1] odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem pozn ve skupině primary.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:

Poznámky:

Poznámky pouze ze skupiny primary

 1. 1,0 1,1 První poznámka ze skupiny primary
 2. Druhá poznámka ze skupiny primary

A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny

 1. Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor name
 2. Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr group ani name a je vepsána přímo do textu

Přejmenování návěští poznámek určité skupiny

[1]

Alternativní popisky pro poznámky ze skupiny primary obsahuje uživatelský seznam MediaWiki:Cite link label group-primary

Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou

Forma zobrazovení odkazů na poznámky pod čarou v textu a u poznámek samotných je dána nastavením systémových hlášení. Přehled těchto systémových hlášení naleznete na speciální stránce Speciální:Allmessages.

Jak už bylo uvedeno u předchozích příkladů, pokud chcete změnit způsob identifikace poznámky v textu na nějaký jiný, stačí založit ve jmenném prostoru Mediawiki stránku odkazující na uživatelský seznam s odpovídajícím názvem skupiny a tu pak používat v seznamech jako hodnotu parametru group.

Podobně však lze přenastavit i stávající způsob systémového zobrazení. Stačí, když založíte ve jmenném prostoru MediaWiki stránku, která svým názvem odpovídá příslušnému systémovému hlášení. Její obsah pak bude mít při interpretaci před sytémovým nastavením přednost. Viz příklad:

Upozornění Pozor! Za určitých okolností vám nemusí rozšíření Cite systémové nastavení brát v potaz. Zvláště tehdy, máte-li vypnutou přes proměnnou ... ve wiki automatickou změnu prvního písmene. V takovém případě není jiná možnost, než založit ve vaší wiki ve jmenném prostoru Mediawiki stránky s odpovídajícími jmény, stejně, jako když uživatelským způsobem měníte systémové nastavení.
PoznámkaÚpravy způsobů zobrazování poznámek pod čarou jsou vyhrazeny zpravidla administrátorům. Protože se zobrazení poznámek pod čarou, vložené prostřednictvím elementu <references /> se vizuálně příliš neliší od ostatního textu stránky. Je doporučeno:
 • Využít šablony {{references}}, která vizuálně odliší text poznámek pod čarou od ostatního textu tím, že před ně umístí oddělovací čáru a upraví velikost písma.
 • U rozsáhlejších stránek, které obsahují větší množství poznámek pod čarou rozdělte poznámky do menších celků, tím, že nevložíte šablonu {{references}} na konec stránky, ale za obsah podkapitoly


Převod článku s poznámkami pod čarou do wiki

Doporučený postup pro převod článku s poznámkami pod čarou z aplikace typu MS Office či LibreOffice:

 1. Při překopírování obsahu článku jsou místo poznámek na příslušných místech čísla – ty v žádném případě neodstraňujte! Usnadní vám totiž nakopírování poznámek pod čarou na správná místa.
 2. Než začnete kopírovat poznámky, vložte nejprve na správná místa párový element <ref> s prázdným řádkem. Doporučuji postupovat odzadu. Při náhledu stránky pak zkontrolujte, jestli vygenerované číslo sedí s číslem poznámky v nakopírovaném textu.
 3. Teprve pak na správná místa kopírujte poznámky. Před odstraněním čísla a uložením textu ještě pro jistotu zkontrolujte, jde-li o správnou poznámku na správném místě.
PoznámkaPro přehlednost vlastního obsahu stránky je doporučeno za počáteční element <ref> vložit zalomení řádku + jeden řádek navíc (nový odstavec). U "poznámek pod čarou" se totiž odstavce ignorují (Chcete-li zalomit obsah poznámky pod čarou, musíte použít element <br>. Ukončení poznámky, proveďte elementem </ref> na novém řádku – usnadní to dohledání obsahu poznámky při editaci textu.