Nápověda:Jak editovat stránku

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady
Vhodným testovacím prostorem pro vaše první krůčky ve wiki je vaše profilová stránka - dostanete se na ni po klikem na své přihlašovací jméno.

Základy editace

Pokud chceš upravit nebo doplnit nějakou stránku, hledej mezi záložkami volbu Editovat. Pokud jsi přihlášený uživatel a máš právo k editaci, tak se ti po kliknutí na tento link objeví kód stránky v okně, kde jej lze upravovat. Nad oknem je nápis Editace stránky + název stránky.

PoznámkaUpravovat lze také dílčí kusy stránky. Kliknutím na link editovat u příslušného nadpisu.

Po provedení úprav lze kliknutím na Ukázat náhled vygenerovat náhled, kde lze ještě před uložením zkontrolovat jak výsledek vypadá.

Teprve je-li vše v pořádku nech Uložit změny. Obzvlášť novým uživatelům, co nemají větší zkušenosti s editací wiki se doporučuje, aby si zvykli náhled používat a neukládali zbytečně stránku po každé dílčí úpravě.

Také - v případě, že je úprava obsahu spíše kosmetického charakteru - se doporučuje před uložením zaškrtnout políčko Tato změna je malá editace. Tato volba umožní z výpisu na stránce Poslední změny odfiltrovat dílčí úpravy a zvýší se tak přehled o skutečně podstaných změnách.

Informace o založení nové stránky se ukládá vždy jako podstatná změna

Před uložením změn je doporučeno doplnit text v okénku Shrnutí editace o stručné shrnutí podstaty změn. Tato poznámka se pak zobrazí i ve výpisu.

Upozornění Pokud edituješ obsah stránky, tak nikdy nepoužívej v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by se ti stát, že o provedené úpravy přijdeš ještě před jejich finálním uložením.

Zásady pro psaní článku

Cizí text je tabu! 
Patří k etice Wiki neodtraňovat nic z textu, který psal někdo jiný. Sluší se jej maximálně doplňovat. Pokud se ti původní text nelíbí, nebo k němu máš výhrady, tak se spoj s jeho autorem (o koho jde zjistíš kliknutím na záložku historie) a dohodněte se na případné změně.
Piš vždy hned od kraje 
Ve wiki totiž mezera na začátku řádku signalizuje, že následující text má parser interpretovat jako tzv. "strojopis".
Odsazený text 
Pokud chceš, aby byl text odsazený od kraje, tak ho pište klidně od kraje, ale jako první znak dej dvojtečku. Parser bude takový text interpretovat jako odsazený. Úroveň odsazení lze volit počtem dvojteček.
Oddělování odstavců 
Odstavce se oddělují prázdným řádkem. Pokud tak neučiníš, bude text na vygenerované stránce slitý dohromady.
Zvýrazňování v textu 
Text v textu lze zvýraznit buď kurzívou, nebo ztučněním. V kódu stránky se to vymezuje apostrofy. V případě kurzívy jsou apostrofy dva, a u tučného textu tři. Znak apostrof ' můžete v MS Windows napsat buď po přepnutí na anglickou klávesnici, nebo přímo číselným kódem (levou rukou přidržíš tlačítko ALT a pravou vyťukáš na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví). Na linuxu (i u novějších MS Windos) lze apostrof psát také přes pravý ALT. TAk, že se přidrží pravý ALT a pak se ťukne na klávesu, která má apostrof namapován na anglické klávesnici (většinou je na klávese namalovaný).

Založení nového článku

Pokud chceš založit nový článek, tak to můžeš učinit několika způsoby

Přímé založení článku zadáním přes adresu

Pokud MediaWiki nenajde článek s příslušným názvem, automaticky nabízí jeho založení. Tj. otevře prázdné editační okno. Po jeho uložení dojde k založení příslušného článku.

Nevýhoda: Takto založený článek není odnikud nalinkován, takže nepůjdeš-li na něj přes jeho URL (internetovou adresu), může být dohledatelný pouze přes Speciální stránky

Založení článku přes odkaz

Většinou vzniká potřeba vytvořit nový článek při psaní textu, který by na něj měl odkazovat. V takovém případě stačí sousloví, které by mělo tvořit název článku uzavřít do dvojitých hranatých závorek. Tím se založí odkaz, který má v případě, že odkazuje na neexitující stránku, červenou barvu. Stránku lze pak založit jeho rozkliknutím (viz předchozí odstavec).

V případě že je má řetězec v textu oproti názvu cílového článku pouze přidanou nějakou koncovku, stačí koncovku připsat bezprostředně za hranatou závorku.

Použití svislítka

V případě, že se název cílové stránky liší od současného tvaru zapsaného řetězce (např. je-li text v jiném pádě) lze použít svislítko. Za svislítkem pak lze napsat cokoliv.

PoznámkaPokud je na konci řetězce přidané pouze svislítko, provede se vytvoření alternativního zápisu automaticky při uložení stránky. Využívá se toho tehdy, je-li odkazovaná stránka v jiném jmenném prostoru - viz Jmenné prostory a jejich význam

Více o psaní odkazů se můžete dozvědět v kapitole Jak psát správně odkazy

Syntaxe wiki

Je velmi jednoduchá, intuitivní a pro 90% obsahu stránek plně postačuje znát několik základních věcí:

 1. Jak tvořit nadpisy
 2. Jak psát odkazy
 3. Jak používat šablony

Nadpisy

Obsah stránky se logicky rozděluje pomocí nadpisů různé úrovně. Nadpis je text na řádku, který začíná i končí znakem = (rovnítko). Textu který je mezi nimi, bude nadpis[1].

Úroveň nadpisu je daná počtem rovnítek, který musí být na obou stranách stejný.

Blok kódu na úrovni příslušného nadpisu, lze editovat samostatně, pokud to není zakázáno použitím systémové konstanty. U rozsáhlejších textů tak není nutné editovat celý kód najednou, ale stačí editovat pouze příslušnou úroveň.

Každý nadpis zároveň může fungovat také jako kotva (viz Jak psát správně odkazy )

Příklad
== Nadpis druhé úrovně ==

Odstavce a zalomení řádku

Odstavce se dělají velice jednoduše tak, že se vynechá jeden řádek. Občas se však dostanete do situace, kdy nechcete vytvořit nový odstavec, ale pouze zalomit řádek. V takovém případě to můžete udělat pomocí HTML tagu <br>

PoznámkaPři zpracování výsledného kódu v prohlížeči je třeba mít na paměti, že je tok textu automaticky zalamován na mezeře. Aby nedocházelo při zalamování ke vzniku tzv. sirotků (třeba při zápisu čísel u nichž je použitá mezera), je třeba místo mezery vložit HTML entitu &nbsp; (pevná mezera)
Příklad
10&nbsp;000,-
Výsledený efekt... 
10 000,-

Formátování textu

Tučný text
'''Tučný text'''
Tučný text
Kurzívní text
''Kurzívní text''
Kurzívní text
Malý text
Malý <small>text</small>
Malý text
Přeškrtnutý text
Přeškrtnutý <strike>text</strike>
Přeškrtnutý text
Podržený text
Podržený <u>text</u>
Podržený text
Index horní
Index <sub>horní</sub>
Index horní
Index dolní
Index <sup>dolní</sup>
Index dolní

Seznamy a odrážky

Odsazení, odrážky a seznamy se v textu dělají pomocí znaků přidaných na na začátku řádku. Tyto znaky lze vzájemně kombinovat a tak tvořit vnořené seznamy, které však mají svá omezení. V drtivé většině případů však nejde o omezení zásadní.

Odsazení řádku

Odsazení řádku se provádí pomocí znaku : (dvojtečka)

Příklad
:První řádek
::Druhý řádek
:::Třetí řádek

Interpretace ukázkového kódu:

První řádek
Druhý řádek
Třetí řádek

Odrážky

Odrážky se provádí pomocí znaku * (hvězdička)

Příklad
*První odrážka
*Druhá odrážka
*Třetí odrážka

Interpretace ukázkového kódu:

 • První odrážka
 • Druhá odrážka
 • Třetí odrážka

Číslovaný seznam

Číslovaný seznam se realizuje pomocí znaku # (dvojitý křížek neboli hash)

Příklad
#První položka seznamu
#Druhá položka seznamu
#Třetí položka seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka seznamu
 2. Druhá položka seznamu
 3. Třetí položka seznamu

Kombinované seznamy

Příklad
#První položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka vnořeného seznamu
#*#Druhá položka vnořeného seznamu
#Druhá položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka dalšího vnořeného seznamu
#*#Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka vnořeného seznamu
   2. Druhá položka vnořeného seznamu
 2. Druhá položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka dalšího vnořeného seznamu
   2. Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Ostatní značky

Podpis

Pro automatické vložení podpisu se používá kombinace tří až čtyř znaků ~ (tilda). Je-li tilda uvedena čtyřikrát, vloží se za podpisem také aktuální čas. Pokud se uvede tilda pětkrát, vloží se pouze aktuální čas.

Příklad
~~~~

Interpretace ukázkového kódu:

Keny 25. 10. 2010, 14:27 (UTC)

Vodorovná oddělovací čára

Čtyři znaky - (pomlčka) se vygenerují jako vodorovná čára

Příklad
----

Interpretace ukázkového kódu:


HTML entity

Při psaní stránek ve wiki se dříve nebo později setkáte s tím, že to co napíšete se snaží wiki nějakým způsobem interpretovat, aniž byste o to stáli. Řešení tohoto problému je povícero. Asi nejjednodušší je použít místo znaku jeho HTML entitu.

HTML entita, je řetězec, který začíná znakem & (et) je ukončen znakem ; (středník). Internetový prohlížeč místo něj zobrazí příslušný znak a na straně serveru nedochází k jeho interpretaci. Pro řadu znaků lze zapsat HTML entitu pomocí slovního zápisu[2], ale některé pouze pomocí číselného kódu [3]. Při zápisu číslem se za znak & přidává ještě znak # (dvojitý křížek)

Znak Popis Řetězcový zápis Číselný zápis
# dvojitý křížek (hash) &#35;
& ampersand (et) &amp; &#38;
* hvězdička &#42;
: dvojtečka &#58;
; středník &#59;
= rovnítko &#61;
<
>
lomené závorky &gt;
&lt;
&#60;
&#62;
[
]
hranaté závorky &#91;
&#93;
| svislítko &#124;
{
}
složené závorky &#123;
&#125;
  pevná mezera &nbsp; &#160;
~ tilda &#126;

Potlačení interpretace wiki

Občas se dostaneme do situace, kdy potřebujeme zapsat nějaký text, ale wiki má tendenci ho interpretovat. Toto chování lze potlačit tím, že řetězec uzavřeme do bloku tagu nowiki Viz příklad:

Příklad
<nowiki>'''text [[test]]'''</nowiki>

Interpretace ukázkového kódu:

'''text [[test]]'''

Komentáře v kódu

Komentáře v kódu stránky lze dělat úplně stejně jako v normální html stránce

Příklad
<!-- Text komentáře -->

Poznámky

 1. V případě, že rovnítko má být součástí nadpisu, musí být napsáno jako HTML entita
 2. Kódy pro jiné HTML entity lze nalézt na internetu celkem běžně.
 3. Číslo odpovídá hexakódu znaku, v desítkové soustavě