Mawaden (Praha)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Znak Mawadenu
Roverský kmen Mawaden 1975

Původně založen jako Roverský kmen Mawaden (RKM) v roce 1974. Později přejmenován na - Kmen lesní moudrosti Mawaden. Název kmene vybrán z knihy A. C. Fletcherové - „Indiánské zkazky“ podle legendy O písni nesmrtelného hlasu. Symbol kmene – černý bizon. Inspirace pro založení – samizdatová literatura o Neskenonu a Zapletalův překlad Knihy lesní moudrosti. Místo působnosti - Praha a hlavně Brdy. Úzká spolupráce s Ivanem Makáskem - Hiawathou a společně s kmenem Neskenon, brdskými trampy, skauty, woodcraftery členství v ochranářské skupině TARAXACUM, nejprve v TISu - svazu pro ochranu přírody a krajiny a později v ČSOP (Český svaz ochránců přírody). Spousta ochranářských a lesních brigád, exkurzí a „Akce aqua“ – několikaletý hydrologický průzkum Brd, vydávání časopisu Taraxacum.

Činnost kmene – kombinace lesní moudrosti, skautského roveringu a ochrany přírody. Pro tento souhrn naší činnosti si pak vytvořili složený znak – symbol lesní moudrosti (woodcraft), uvnitř stylizovaná lilie (skauting) s čtyřcípou hvězdou (symbol ochrany přírody) a to vše podloženo poutnickou holí (rovering). Heslo – pokřik : „Pod modrou oblohou na věky žít, s roverskou holí kupředu jít!“

Program - pravidelné kmenové schůzky a výpravy během celého roku, letní putování po Slovensku, zimní tábory, hraní lakrosu, rozvíjení znalostí o přírodě a ochranářské brigády v duchu hesla „Poznej a chraň!“, šití vlastních týpí a další pestrá rukodělná činnost, plnění orlích per – vytvoření vlastní knihy orlích per, sněmy a vybudování sněmoviště na Brdech. Kmen v omezeném míře používal i woodcrafterská roucha, měl svojí w. vlajku, kmenový štít a wampum. Zavedli jsme i některé tradiční akce: Bílou nocí – zimní noční přechod zasněžených Brd na trase Praha – Jince (50km), Kiwendotha – Memoriál E. T. Setona – dodnes pořádaný Ligou lesní moudrosti - LLM.

Zakládající členové: Vladimír Oborský - Wabimatto, Martin Kupka - Logan, Petr Vilhelm - Willy, Jan Slíva - Miše-Mokwa, Tomáš Frantík - Tom (pozn.: Wabimatto a Miše-Mokwa byli bývalí členové Tuscarory). Později prošlo kmenem minimálně dalších deset osob.

V rámci kmenové činnosti Mawadenu byl založen i dětský kmen Sinawa, později pak i kmen Lenapové a též ještě Mawadani. Za těmito aktivitami stál zejména Logan. Činnost kmene se postupně utlumila v důsledku založení rodin a naše společné aktivity přešly hlavně do ochranářských akcí v Taraxacu. Kromě jiného jsme za totality začali jako kmen navazovat kontakty s dalšími českými woodcraftery, ať už aktivními kmeny mladých nadšenců (Bílý Wampum (Praha), Huascarán (Veselí nad Moravou), Kamzíci, …), nebo i starých bývalých členů předválečné a poválečné LLM (Miloslav Vavrda - Minehaha, Zdeněk Teichman - Atahualpa, František Kupka - Jánošík, Bedřich Homola - Bobr, Karel Doleček - Sýc, Ladislav Vodák - Letící Sokol …). Společně s těmito lidmi jsme připravovali různá společná setkání na Bobřím hradě, mezikmenové soutěže (Kiwendotha) a též letní rodinné tábory - Woodcraft camp na Šumavě.

Hned po sametové revoluci se část bývalého kmene aktivně zapojila do znovuobnovení LLM. Logan se stal prvním náčelníkem LLM a například přeložil u nás dosud nevydanou Setonovu knihu Poselství rudého muže. Willy byl jedním z hlavních garantů týmu, který kompletně přepracoval Knihu orlích per a Mistrovství a na dlouhá léta se stal náčelníkem Velké lože. Oba dva se dodnes aktivně podílí na činnosti LLM.

  • sepsal Willy pro Knihu obřadních rouch