Kategorie - překlad názvů a obsahu

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

V oficiální dokumentaci Mediawiki se můžete dočít, že názvy kategorií lokalizovat nelze. Existuje však způsob, jak to obejít. A o tom pojednává následující stránka.

V čem spočívá problém?

Ten spočívá především v tom, že každá kategorie by měla být unikátní.

Pokud kategorizujeme článek jehož obsah je pouze ve výchozím jazyce, tak si většinou vystačíme se zařazením do kategorie, která je výchozí pro tento jazyk. Viz příklad:

[[Kategorie:Testovací stránky]]

Stránka s takto vloženou kategorizací bude k nalezení pouze v rámci kategorie Kategorie:Testovací stránky

Upozornění Je-li PŘEKLÁDANÁ stránka součástí JINÉ stránky, musí být kategorizační značka uzavřena do tagu <noinclude /> Jinak bude kategorizace stránky ovlivňovat i kategorizaci CÍLOVÉ stránky, do níž se vloží!

Kategorizace stránky s multijazyčným obsahem

Stránky s multijazyčným obsahem lze kategorizovat několika způsoby. Záleží pouze na tom jakým způsobem je multijazyčný obsah prezentován.

Je-li veškerý multijazyčný obsah na stránce viditelný bez ohledu na zvolený jazyk rozhraní, můžeme využít toho, že jeden a týž článek lze zařadit do více kategorií najednou:

[[Kategorie:České stránky]]
[[Kategorie:English pages]]
...

Vše závisí jen na tom, do které kategorie příslušný článek zapadá.

Poněkud jinak je tomu u stránek, kdy se překládá obsah v závislosti na zvoleném jazykovém nastavení rozhraní[1]. Zde záleží na tom, jakým způsobem chceme stránku kategorizovat. Můžeme..

  • ..použít jednu a tu samou kategorii pro všechny jazykové mutace,
  • ..nebo pro každou jazykovou mutaci použít kategorii jinou.

Stejná kategorie pro všechny jazykové mutace

Pokud se kategorie NEMÁ překládat, NESMÍ být součástí tagu <translate />

  • Pro každou jazykovou mutaci stránky se pak použije STEJNÁ kategorie, bez ohledu na aktuálně zvolený jazyk rozhraní.

Pro každou jazykovou mutaci jiná kategorie

Pokud se kategorie MÁ překládat, MUSÍ být součástí obsahu mezi tagem <translate />

Výsledný efekt je pak následující:

  • Pro každou jazykovou verzi stránky se použije JINÁ kategorie, NIKOLIV jazyková mutace původní kategorie.

Stejný název kategorie, ale samostatná jazyková mutace

Pokud CHCEME mít různé jazykové verze stejné stránky rozdělené do samostatných substránek, je třeba umístit za název kategorie šablonu {{translation}}.

Tím se zajistí aby pro každou jazykovou mutaci vznikala samostatná subverze[2].

Výsledný efekt:

  • U výchozí stránky žádný - šablona vrací prázdný řetězec
  • Při přepnutí na jinou jazykovou mutaci stránky - rovněž žádný. I v tomto případě šablona vrací prázdný řetězec, protože se obsah NEMĚNÍ
  • Ovšem při aktivaci jazykové podstránky, se z názvu podstránky vytáhne příslušný jazykový kód, a ten se doplní jako podstránka za NEPŘEKLÁDANÝ název kategorie

Kategorizace stránky do multijazyčné kategorie

To je situace, kdy chceme na stránce použít POUZE přeložený název kategorie. Ten může být přesměrován pomocí redirektu do jedné výchozí kategorie, ale nutně to tak být nemusí.

V takovém případě je třeba využít šablony {{int:}}

[[Kategorie:{{int:roll-translation}}]]

U jinojazyčných názvů příslušné kategorie pak využijeme fígl s redirektem, který zařadíme do stejné kategorie, jako je ta hlavní, cílová - kvůli tomu, abychom jednak měli o existenci těchto redirektů přehled, ale zároveň abychom je nemuseli v případě potřeby komplikovaně hledat.

 #REDIRECT [[:Kategorie:Překlady svitku]]
 [[Kategorie:Překlady svitku]]
Dokončení kapitoly..
  1. Obsah překládaný pomocí rozšíření Translate
  2. Jazyková subverze kategorie je v podstatě obdoba podstránky