Kategorie:Forest and Stream

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Forest and Stream byl americký magazín pro lovce, který vydávala od 14.srpna 1873 společnost Forest and Stream Publishing Company, kterou vlastnil Charles Hallock, který byl šéfredaktorem tohoto časopisu, až do r.1880. Roční předplatné činilo 5 dolarů (10 centů za číslo).

Mezi autory příspěvků prvních 12. svazků[1] (od r.1873 až 1878) patřil kromě Johna Burroughse také pozdější šéfredaktor George Bird Grinnell. Ten nahradil Charlese Hallocka od srpna 1879.

Zajímavostí je, že ve 24. čísle z 18. ledna 1874 je s velkou pravděpodobností zmíněn i budoucím vydavatel časopisu Recreation George O. Shieldsovi[2].

Lov byl neodělitelně spojen s pobytem v přírodě a tábořením a mezi velmi populární autory tohoto magazínu patřil George W. Sears – „Nesmuk“, který zde od r.1880 publikoval na pokračování zápisky ze svých cest.

V roce 1884 mu vydavatelství Forest and Stream Publishing Company vydalo jednu z prvních outdoorových příruček na světě, knihu s názvem „Woodcraft“.

Mladý, perspektivní politik, Theodore Roosevelt začal psát do Forest and Stream pravděpodobně až po r.1885[3]. Na západ poprvé vyrazil, po volebním neúspěchu v r.1884, aby si vyčistil hlavu. Z té doby také pochází jeho snímek v loveckém odění na Wikipedii.

Od r.1892 se začaly objevovat první fotografie.

Magazín Forest and Stream byl také prvním časopisem, do kterého začal od června 1886[4] Seton ve větším rozsahu přispívat svými články a kresbami.

George Bird Grinnell opustil místo šéfredaktora pravděpodobně kolem r. 1915

Do r.1930, než byl pohlcen konkurenčním magazínem Field and Stream, patřil mezi devět nejstarších a stále živých magazínů v USA.

  1. https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015019726580
  2. G. Shields, byl tehdy předsedou Keyston klubu v New Yorku. Svoje první články publikoval v Harpers' Magazine. Do magazínu Forest and Stream začal psát až od června 1888.
  3. U starších čísel o něm zmínky nejsou a čísla magazínu Forest and Stream z let 1884 až 1885, ze kterých by bylo možné zjistit více, chybí. Prokazatelně je ale Theodore Roosevelt zmíněn ve Vol.26.
  4. Prvním publikovaným příspěvkem od Setona byl článek "A Carberry Deer Hunt." uveřejněný z 8. června 1886 (Vol.26) na str. 366–368, podepsaný jeho literární pseudonymem Ernest E. T. Seton. Dopisy do redakce tehdy ještě podepisoval jako Ernest E.(van) Thompson.

Pages in category "Forest and Stream"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.