Kategorie:Bibliografie

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Bibliografické záznamy knih na které je odkazováno z textů

Jak používat bibliografické záznamy

Použití bibliografických záznamů při citaci v textu je u nás určeno normou ČSN ISO 690 s názvem Bibliografické odkazy a citace dokumentů, platnou od 1. dubna 2011 (uvedený odkaz vede na PDF dokument zpracovaný na základě této normy).

V rámci tohoto webu lze většinou vystačit se zkrácenou verzí citace, kterou tvoří: příjmení autora, následované čárkou a rok vydání publikace, což je zároveň i název stránky s plným bibliografickým záznamem

PoznámkaV případě zdrojů, které nedávají možnost bližší identifikace autora (např. sborníky či encyklopedie) je místo jména autora (či autorů) uveden název publikace. V textu je pak na takovou citaci aplikována kurzíva.


Jak vytvářet bibliografické záznamy

O tom, jak má vypadat správný bibliografický záznam se píše na wiki webu knihovna.cz – viz heslo Bibliografický záznam a podrobně jsou tato pravidla popsána ve výše odkazovaném PDF souboru.

Při realizaci nového záznamu je doporučeno postupovat takto:

 1. Zkontrolujte, jestli už náhodou takový záznam v kategorii Kategorie:Bibliografie neexistuje
 2. Vytvořte wiki stránku s názvem ve zkrácené formě citace (příjmení, rok publikace)
 3. Na tuto stránku napište citaci v plné formě dle následujících pravidel:
 • Příjmení autorů jsou psaná velkými písmeny
 • Je-li uvedeno na prvním místě příjmení a teprve za ním následuje jméno autora, použijte za příjmením čárku
 • Seznam autorů je ukončen tečkou
 • Následuje název publikace uvedený kurzívou. Také je ukončený tečkou.
 • Je-li citovaný zdroj jiného typu než kniha, musí být za názvem v hranatých závorkách mimo zdroje uveden také typ nosiče (audiozáznam, fotografie, film, & etc.). Např.: Rozhovor s Mahykanem [Kazeta ev.č.123][magnetofonový záznam].
 • Následuje informace o vydání (neuvádí se, není-li známo o kolikáté vydání jde)
 • Místo vydání, následované dvojtečkou a jménem vydavatele.
 • Stát kdy byla publikace vydána
 • a případně ISBN záznam, pokud existuje.

Tato stránka se následně přidá do kategorie Bibliografie