James E. West

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

James Edward West (* 16.5.1876 Washington D.C.,USA – † 15.5.1948 New Rochelle, New York, USA) měl neveselé dětství. Otce nepoznal, protože zemřel záhy poté co se James narodil. Matka umřela na tuberkulózu, když mu bylo šest, takže vyrůstal se svým bratrem ve Washingtonském sirotčinci. Když mu bylo sedm, sám onemocněl tuberkulózou, stejně jako matka. Sice se z ní vylízal, nezůstalo to bez následků. Od devíti let měl kratší nohu a z toho nejspíš i celoživotní mindrák - pravděpodobně byl v průběhu puberty mezi vrstevníky terčem posměchu, což u něj vyvolalo chorobnou ctižádost a touhu po moci.

Středoškolské studium úspěšně ukončil r. 1895 (19 let). V té době se začal angažovat v YMCA a během tří let (do r.1898) se úspěšně prointrikařil přes místo generálního sekretáře, do funkce generálního tajemníka YMCA. Při tom dále studoval práva. Bakalářem práv se stal r. 1900 a rok později právnické studium - s titulem Master - úspěšně dokončil.

West patřil mezi svobodné zednáře.

R. 1902 se dokázal se úspěšně infiltrovat na ministerstvo vnitra USA kde inicioval založení soudu pro mladistvé. Později působil jako úředník na ministerstvu války. Z jeho iniciativy byly vznikaly po r. 1900 v USA první jednotky polovojenské anglické organizace pro mládež Boys' Brigade (založena v r. 1883).

19. 6. 1907 se oženil. Se svou ženou Marion měl pět dětí. Nejstarší syn, který se narodil r. 1909, jim zemřel na zápal plic v sedmi letech. V té době čekali třetí dítě. Pak měli těsně po sobě ještě dvě další.

Do vedení BSA ho doporučil místo Edgara M. Robinsona Luther H. Gulick. Prý Westa musel dlouho přesvědčovat, aby funkci výkonného náčelníka BSA vůbec vzal. Důvodem proč s nabídkou váhal, byla nejspíš skutečnost, že náčelníkem BSA byl Seton. S Danem Beardem by zřejmě West problém neměl, ale ze Setona měl obavy. Nakonec se dohodli na tom, že to bude pouze na 6 měsíců. Faktem je, že West nakonec všechny původní zakladatele z BSA vypudil a sám zahnízdil v náčelnické funkci na dlouhých 32 let.

Záhy poznal, že Seton není ani zdaleka tak silnou osobností jak se zdálo a Dan Beard je dostatečně submisivní na to aby se bez problémů podřídil komukoliv jinému.

Seton Westovi nahrál tím, že se funkci náčelníka příliš nevěnoval a stejně liknavě přistupoval i k otázce občanství - to přijal nakonec až r.1930. Nejspíš to bylo tím, že byl dost zaneprázdněn cestováním spojeným přednáškami, kterými propagoval své knihy, co ho živily.

West začal BSA měnit k obrazu svému a podnikal kroky k tomu, aby ho co nejdřív vypudil. To se mu podařilo po vypuknutí 1. sv. války v Evropě r. 1915. Seton byl jakožo neameričan z BSA vyloučen a West zasednul na jeho místo. Tato záležitost pravděpodobně znechutila i skutečného zakladatela BSA - Williama D. Boyce, který v témže roce BSA rovněž opustil.

Zřejmě nebyli jediní, koho se Westovi úspěšně podařilo vygumovat z historie BSA. Jednou z jeho nectností byla manipulace s fakty, tak aby vycházely v jeho prospěch. Teprve svobodný přístup do archívů prostřednictvím internetu umožnil zrekonstruovat, jakým způsobem se do vedení BSA James E. West vlastně dostal.