František Vyhňák - Frank

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
František Vyhňák

PhDr. František Vyhňák - Frank (21. 1. 1949) byl iniciátorem vzniku organizace Moravsko-slezská liga woodcraftu.

Primární pohnutkou k tomuto kroku však nebyl zájem o podporu woodcrafterského hnutí, ale ryze ekonomický kalkul.

V roce 1989 totiž došlo v Československu k sametovému převratu a osud Svazarmu, pod jehož hlavičkou existoval jím řízený Vodácký klub Campanula[1], se stal krajně nejistým.

Protože svazarmovským organizacím zcela reálně hrozilo zabavení majetku, začal tak jako jiní vedoucí těchto organizací, hledat cestu jak se tomu vyhnout.

Inspirace woodcraftem

Neznámo jakým způsobem se dostal k Seifertově knize z r.1922 Základy kmenového zřízení[2], takže věděl o tom, že Liga lesní moudrosti v Československu kdysi existovala.

Rozhodl se tedy využít patriotismu v moravsko-slezském regionu a situace, kdy všeobecné povědomí o woodcrafterské organizaci bylo velice mlhavé. Proto na 19. dubna 1990 svolal prostřednictvím inzerátu v novinách 1. zakládající sněm Moravsko-slezské ligy woodcraftu.

Mimo něj a zástupce VK Campanula se nakonec akce zúčastnili pouze zástupci kmene Veneti z Českého Těšína a Aleš Kapica - Keny Otter, jako zástupce E.T.Seton klubu.

Programová náplň MSLW

Frank nikdy neaspiroval na pozici ideového vůdce. Jeho zájem byl ryze pragmatický, proto potřeboval někoho, kdo by - alespoň formálně - tuto funkci zajistil. Bohužel, jeho vlastní zájmy byly vždy ryze materiálního charakteru, proto i vynaložené prostředky jím vytvořené organizace šly především na praktickou činnost.

Organizace se orientovala na materiální podporu činnosti kmenů, ale podpora ideové a publikační činnosti která by členům organizace objasnila proč má vlastně organizace v názvu slovo "woodcraft", byla prakticky nulová.

Účast na obnovujícím sněmu Ligy lesní moudrosti ve Sklenném n. Oslavou

Agentura Lesní Moudrosti

Agentura Lesní Moudrosti ALM pro volný čas dětí a mládeže 30.12.1991, v současné době v likvidaci

Politická kariéra

V roce 1998 zvolen do Zastupitelstva města Ostravy, za stranu Zelených.

V následujících volbách v r. 2002 se již do zastupitelstva nedostal.

Po zániku organizace Woodcrafter ČR

10.9.2008 Campanula půjčovna s.r.o.

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/vyber-pachtyre-pro-lodenici-resila-policie-20160524.html
  1. Stanovy VK Campanula dokazují, že ve vedení tohoto klubu figuroval i v roce 2007, tj. 5 let po zániku jím spravované organizace Woodcrafter ČR
  2. Kopie této knihy, kterou do elektronické formy zpracoval Keny v září 2001 je k nalezení ve zdejším archivu. Viz link v textu.