František A. Elstner - Frank

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Frank Elstner 1920

František Alexander Elstner - Frank (11. dubna 1902 Praha-Vinohrady – 8. září 1974 Praha) byl český motoristický cestovatel, skaut, novinář a spisovatel.

F. A. Elstner se narodil 11. dubna 1902 na pražských Vinohradech. V roce 1913 vstoupil do tehdy relativně mladého a velmi rychle se rozvíjejícího skautského hnutí jako člen vinohradského oddílu Psohlavců prof. Bořivoje Műllera. Po dokončení obecné školy studoval reálné gymnázium, z nějž byl posléze vyloučen. Ne však kvůli prospěchu, ale pro svou touhu po dobrodružství, která jej v sedmnácti letech zavedla jako člena protityfové brigády Mezinárodního červeného kříže na Zakarpatskou Ukrajinu. Po návratu byl na pokyn ministerstva školství opět přijat jako vzorný žák, školu dokončil a studoval práva. Následně si udělal nástavbu pro učitele, aby měl o prázdninách volno na ostatní aktivity, cestování, skautské tábory. Práva byla snem jeho otce, Elstner sám uváděl, že by nikdy netrávil život v advokátní kanceláři nebo u soudu.

Ve skautském hnutí byl velmi aktivní, byl redaktorem časopisu Psohlavec (1918), kam psal pod zkratkou FAE. V letech 1918-19 vede s bratry Jezdinským a Povondrou již celý oddíl, tehdy Dětí Živěny. Po spojení se Svazem Junáků skautů RČS je Elstner jeden z těch, kteří na přímluvu samotného Svojsíka zůstává ve Svazu. V roce 1922 absolvoval v Mekce skautingu, v anglickém Gilwellu, Wood Badge kurz a od roku 1923 zakládal lesní školy skautingu i v Česku. Během několika let se stal Frank, jak byl kamarády nazýván, jednou z vedoucích osobností českého skautingu, ostatně na toto téma publikoval také několik knih, převážně příruček týkajících se uzlování, lasování a práce s bičem.

Kromě skautingu se mladého Františka velmi záhy chopily i další dvě vášně – motorismus a psaní. Od roku 1918 přispíval do časopisu Motor Revue, podílel se na založení několika motoristických klubů (například Liga československých motoristů, Aero Car Club) a vůbec se věnoval aktivní propagaci motorismu a to nejen perem, ale i činy. V roce 1926 mu poskytla redakce Motor Revue půjčku a F. A. Elstner si tak mohl splnit jeden ze svých snů - motocykl AJS, na nějž by učitel ze Staré Boleslavi jen tak nedosáhl. S tímto strojem opatřeným přívěsným vozíkem pak Elstner se svou ženou Růženou procestoval značnou část Evropy. Velkou část světa procestoval automobilem s manželkou a přítelem Vratislavem Židlickým.