Ernest Thompson Seton a biographical sketch, 1925

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Ernest Thompson Seton a biographical sketch[1]. New York: Doubleday, Page & Co. 1925

Setonova bibliografie do r. 1925

Obsah digitalizované kopie, uložené ve zdejším archívu (Index:ets biographical sketch 1925.djvu) naleznete rovněž na stránce Ernest Thompson Seton a biographical sketch, 1925 (book)

PoznámkaTen kdo sepisoval tuto bibliografii, čerpal evidentně v některých případech z nepřímých zdrojů a tím se objevily i chyby. Dokazuje to záznam z r. 1890, který je v bibliografii uveden, jako by se týkal článku v magazínu Marsh. Ve skutečnosti jde o omyl, který vznikl při přepisu z nějaké starší Setonovy bibliografie, neboť jde o chybné přečtení názvu Setonova ornitologického zápisu publikovaného v periodiku Kanadského institutu roku 1890. Pod zkratkami Proc. Canadian Inst., Trans. Canadian Inst. Proc. Orn. Subsect. Biol. Sect a Orn. Subsect. Biol. Sect. Canadian Institute se skrývá periodikum které do r.1889 vycházelo pod názvem Proceedings of the Canadian Institute, který se od r. 1890 změnil na Transactions of the Canadian Institute.

Odkazy na on-line archivy uvedených magazínů…


  1. odkaz