Duch lesů, 1922

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

SEIFERT, Miloš. Duch lesů. 1. vydání, Praha: Federace čsl. skautů, 1922.

Brožovaných 69 stran formátu B6 (12.5×17.6cm)

Sborník, sestavený Milošem Seifertem z jím přeložených materiálů, které přišly od Setona počátkem ledna 1921.

Ústřední kapitolu tvoří překlad Setonova článku The spirit of the woods, který vyšel v prosincovém čísle časopisu “The Century” v roce 1921. V něm Seton vylíčil jak vnímal prostředí, ve kterém vyrůstal, a na konkrétních případech demonstroval i svou představu o woodcrafterské výchově.

Kromě tohoto článku sborník obsahuje:

  • Překlad biografického článku o Setonovi z magazínu amerických přírodovědců “The Mentor” (vyšlo v USA 15. června 1919)
  • Překlad příspěvku “Podstata zálesáctví”, předsedy odboru pro práci s hochy Bena S. Nashe, který měl být přednesen na sněmu v Trentonu r. 1918
  • Překlad článku tehdejšího výkonného tajemníka The Woodcraft League of America - Philipa D. Faganse s názvem “Poselství zálesácké”
  • A Setonovy články “Zkoušky jimiž dokážete kolik je ve vás života”, ”Cit zálesáctví” a ”Stoupání na horu”

Obsah digitalizované kopie, uložené ve zdejším archívu (Index:duchlesu1922.djvu) naleznete rovněž na stránce Duch lesů, 1922 (kniha)