Dan C. Beard

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Daniel Carter BeardUncle Dan (Strýček Dan) ( * 21.6.1850, Cincinnati, Ohio – 11.6. 1941, Suffern, New York), byl synem významného amerického malíře Jamese Henry Bearda[1] a Mary Caroline Carter[2].

Beardovi

Beardovi žili v Cinncinatti (stát Ohio) a měli celkem šest dětí. Kromě Daniela a jeho dvou mladších sester ještě tři starší syny, Jamese[3], Williama Henryho[4] a Thomase Francise[5]. Všichni zemřeli ještě před první světovou válkou. A zůstali svobodní a bezdětní – stejně jako Danovy mladší sestry.

Lina Beard[6] byla o dva roky mladší než Daniel. I ona podědila kreslířské vlohy. Nejprve navštěvovala soukromou školu Collins Private School v Covingtonu a pak studovala umění na Cooper Union v New Yorku. Počátkem r. 1880 údajně založila první dívčí skautskou skupinu, známou jako Girl Scout Society[7]. A po mnoho let měla být pokladnicí tohoto spolku.

Nejmladším ze sourozenců – Daniel byl starší o sedm let a Lina o tři – byla Adelia Beard[8]. Byla literárně nadaná a později spolupracovala při na psaní knih s bratrem a sestrou.

Dan se narodil čtvrtý v pořadí[9].

Před rokem 1883

Po svém otci podědil výtvarné nadání. Byl výborným kreslířem a ve svých kresbách nezapřel své technické vzdělání. R. 1869 dokončil studium civilní inženýrství ma Worrall's Academy v Covingtonu[10] (Kentucky) a pracoval jako inženýr a zeměměřič v oblasti Cincinnati.

Po r. 1870 se přestěhoval do New York City, kde začal navštěvovat Art Student's League a svou obživu si zajišťoval jako ilustrátor[11]. Jeho kresby otiskovaly věhlasné magazíny, jakým byl Harper's Weekly nebo The New York Herald. Ilustroval také řadu knih, včetně knih Marka Twaina[12]. Dan byl nadšeným táborníkem, který obdivoval improvizační schopnosti amerických pionýrů. V roce 1882 napsal a nakreslil první ze svých bohatě ilustrovaných příruček, návodnou knihu pro chlapce, The American Boys’ Handy Book[13].

1883

Právě v tomto roce se při studiu na Art Student's League seznámil se Setonem, který byl od něj o 10 let mladší – tehdy mu bylo 23 let.

V roce 1886 jej přizval k autorské spoluúčasti na své knize Boys’ Book of Sports Maurice Thompson.

Beard se oženil ve stejném roce jako Seton 1894[14]. Ovšem pokud jde o děti, byl o něco úspěšnější[15]. Přes to na Setona nepochybně žárlil. Nejspíš proto, že Shields zcela nepokrytě protěžoval jeho mladšího rivala.

Beard patřil mezi přispěvatele Shieldsova magazínu Recreation od samého počátku – George O. Shields, který byl o čtyři roky starší než Dan, se s ním seznámil nejspíš přes jeho otce – ale nikdy v něm nedostal nedostal tolik prostoru, jako Seton. V roce 1897 jej – stejně jako Setona a další autory co přispívali do jeho magazínu – Shields přizval mezi zakládající členy The Camp Fire Clubu. Ale za svého zástupce si vybral Setona


Naplno se to projevilo v roce 1905, kdy George O. Shields o svůj magazín přišel.

The Sons of Daniel Boone (Synové Daniela Boona)

Počátkem března 1905 začal Beard pracovat jako redaktor magazínu Recreation. Po Setonově vzoru zde začal vést rubriku pro chlapce a oznámil založení organizace pro chlapce s názvem Synové Daniela Boona[16]. Místo ideálního indiána však použil jako vzor postavu hraničáře.

Tato organizace však nebyla ani zdaleka tak populární jako Setonovi Woodcrafterští Indiáni, takže to Beard po roce (v červnu 1906) zabalil, s tím že dospěl k závěru, že podobná rubrika by měla asi větší ohlas, kdyby vycházela v periodiku pro ženy.[17]

Opustil tedy magazín Recreation a přešel do magazínu pro ženy Woman's home companion[18]


Nicméně tuto myšlenku zcela neopustil a vytvořil organizační příručku s názvem THE BOY PIONEERS SONS OF DANIEL BOONE (New York: Charles Scribner's sons. 1909), která vyšla rok před založením B.S.A.

Národním komisařem B.S.A.

V roce 1910 se tak rovněž přihřál na slunci a dostal – podobně Seton – trafiku, v podobě jmenování do funkce národního komisaře, ve které působil až do své smrti. Napsal přes 20 knih a podílel se jako redaktor také na tvorbě obsahu časopisu Boy's Lifem který byl uznán jako oficiální časopis amerických skautů. V r. 1939 vyšla jeho autobiografie Hardly a Man Is Now Aliwe

Určitě se nedá se popřít Beardovo prvenství, pokud jde o návodné tábornické knihy cílené na chlapce. Každý kluk, který je tehdy dostal do rukou, musel být nevýslovně nadšen z této hluboké studnice nápadů. Organizační pobídky v knize The American Boys Handy Book z r. 1882 jsou dvě. Jedna vybízela k založení party, co by se společně věnovala pouštění draků. A druhá k založení literárního kroužku. Tyto knihy nepředstavovaly žádný ucelený motivační program pro výchovu dospívajících chlapců.

Podle toho co o Beardovi napsal Seton, by se dala jeho povaha charakterizovat úslovím – kam vítr, tam plášť. Svědčí o tom historka, kdy Seton přistihl Bearda jak se snaží na sebe přitáhnout pozornost stolní společnosti tím, že si přivlastňoval jeho zásluhy.

V rámci B.S.A. však Beard nalezl své místo, protože jeho vzor hraničáře s budovatelským duchem, byl Westovi mnohem bližší, než "špinavý indián".

Girl Pioneers

V roce 1907 pak iniciovala vznik Good Citizenship League, ve Flushingu (N.Y.). Byla také delegátkou First Arbitration and Peace Conference A jednou ze zakladatelek Equal Franchize Association of Flushing (N.Y.) V roce 1910, když se její bratr stal významnou osobností B.S.A. chtěla i ona svým dílem přispět ke vzniku podobné organizace, určené dívkám.


 1. James Henry Beard (20.5.1811 Buffalo, Erie, New York – 4. 4. 1893, Flushing, New York) maloval především portréty. Jeho rodiče pocházeli z Connecticutu.
 2. Mary Caroline Carter se narodila někdy před vánoci r. 1815 v Ohiu. Zemřela 20.4.1903 v New Yorku. Její otec pocházel z Massachusets a matka ze Rhode Islandu.
 3. James Carter Beard (6.6.1837 Cincinnati, Ohio – 15.11.1913 New Orleans, Louisiana), který byl o 13 let starší než Daniel, zemřel ve věku 76 let
 4. William Henry "Harry" Beard (4.5.1840 – 16.11.1889) se dožil 49 let
 5. Thomas Francis Beard (6.2.1842 Cincinnati, Ohio – 1900) zemřel v 58 letech
 6. Plným jménem Mary Caroline Beard (20.7.1852, Cincinnati, Ohio – 13.8.1933, Queens County, New York) Vydala v roce 1887 ve spolupráci s mladší sestrou Adelií, podobně jako jejich bratr o pět let dříve, návodnou příručku cílenou na děvčata s názvem "The American Girls Handy Book". A ve psaní knih podobného ražení pokračovala i později.
 7. Tuto informaci a seznam členek uvádí u jejího hesla The Encyclopedia of Northern Kentucky. Bohužel bližší informace o tomto spolku se mi nepodařilo najít. Ale domnívám se, že to byl spíše literární kroužek, než woodcrafterská organizace
 8. Adelia Beard (1.4.1857 Lake County, Ohio – 16.2.1920 Queens County, New York). Zemřela v 63 letech těsně po skončení I. světové války.
 9. Otci bylo tenkrát 39 a matce 35 let. O dva roky později se narodila jeho sestra Lina a za dalších pět nejmladší Adelia. Rodičům bylo tehdy 46 a 42 let.
 10. Své dětství strávil na březích řeky Ohio, v Cincinnati. Do Convingtonu se rodina Beardových přestěhovala když mu bylo 11 let.
 11. První kresbu od něj koupil za 75 dolarů Alexander W. Drake v roce 1878; Podle článku Daniel Carter Bear v Northern Kentucky Views z 15. listoadu 1992
 12. A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889) a Tom Sawyer Abroad (1894)
 13. Knihu po r. 1902 obsahově doplnil a z vydání r. 1907 je zcela evidentní snaha, přisvojit si Setonův woodcrafterský program. Oproti originálu z roku 1882 totiž přibyly pasáže věnované woodcrafterské činnosti, zcela zjevně inspirované Setonem. Kupř. kapitola o vycpávání zvířat, nebo pěti stránková pasáž o lukostřelbě, které v původním vydání vůbec nebyly. Takto doplněnou knihu pak opakovaně vydával (viz vydání z r.1920) a tím vyvolával iluzi, že Seton nic převratného, co by on chlapcům nenabízel už dávno před ním, nevymyslel.
 14. Svatbu měli s Beatricí Alicí Jackson (16.4.1865 Newtown, Long Island, New York – 13.12.1940 New York) 15. srpna 1894.
 15. Beardovi měli zpočátku problém počít dítě – podobně jako Setonovi. Jejich dcera Barbara se narodila jen o něco dříve než Anya. Barbara Price (28.9.1902, New York – 17.4.1988, Andover, New Jersey) se později provdala za Aarona T. Harpera a zemřela v r. 1988. Po ní se jim narodil v roce 1906 v Qeensu také syn Daniel Bartlett (28.11.1960 New York – 26.2.1977 Santa Fe, New Mexico) zemřel při autonehodě. Daniel C. Beard se tak – jako jediný ze sourozenců Beardových – pomnožil.
 16. Poprvé se budoucí jméno této organizace objevilo jako titulek výzvy v květnovém čísle (RECREATION, No.5, May 1905, Vol. XXII.) na straně 434. Beard pak s těmito chlapci v létě navštívil Setonovo tábořiště na Wyndyghoulu, o čemž se zmínil v srpnovém čísle (RECREATION, No.2, August 1905, Vol. XXIII.) na straně 150. V té době již jen na Setonově tábořišti tábořilo sedm kmenů z blízkého okolí (zpráva z 10.7.1905).
 17. Navíc měl teď jiné starosti. Jeho žena měla 40 a čekala druhé dítě (byla ve třetím měsíci). 28.11.1906 se jim narodil syn Daniel Bartlett Beard
 18. https://catalog.hathitrust.org/Record/000500423