Děti Živěny (Beroun)

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Děti Živěny s Koudelou a Vavrdou 1925
Znak Dětí Živěny 1915

Chlapecký junácký oddíl v Berouně založili středoškolští učitelé Ferdinand Pakosta a Miloš Seifert z vybraných 30 studentů reálného gymnázia dne 6. 10. 1911. Jednalo se o jeden z prvních oddílů u nás, založený krátce po Svojsíkově přednášce pro učitele tělocviku 28. 9. - 1. 10. 1911 ve Staroměstské reálce v Praze. Kromě tohoto oddílu funguje na reálce také Kroužek přátel přírody, vedený učitelem přírodopisu Seifertem. Činnost byla ředitelem gymnázia povolena pouze "na zkoušku", takže po skončení školního roku Pakosta se skautováním končí a již se k němu nevrací (vedl Sokolskou jednotu a o rok později padl ve válce). Seifert oproti tomu nabídne studentům prázdninové putování po Šumavě, spojené s přespáním ve stanech. Putovního tábora se v červenci 1912 zúčastní deset junáků. Od října vede oddíl Seifert s kolegou Milošem Maixnerem podle knihy Baden-Powella Scouting for Boys. Několik měsíců na to si Seifert opatří i woodcrafterské knihy E. T. Setona The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians a Two Little Savages. V květnu 1913 vydávají Maixner se Seifertem Kapesní knížku českých junáků, kde již citují Setona a hlásí se k myšlenkám woodcraftu.

Ve dnech 12. – 22. 7. 1913 proběhne první táboření berounských skautů na stabilním místě v lese nedaleko Lochovic na Plešivci. Druhý den tábora je poprvé Seifertem vztyčeno týpí ušité podle Setonova vzoru z Dvou divochů. O dva dny později si členové oddílu odhlasují na Sněmu (také prvním!) název oddílu Děti Živěny. V kronice o tom Seifert píše: „Úterý 15. července: … Po večeři jest velké shromáždění (v týpí), aby stanoven byl řád a zákony našeho táborového života. Vzali jsme za základ našeho sdružení Thompsona Setona „Birch Bark Roll“ a přijali stanovy jeho organisace s některými změnami a vymezením. Budeme si říkati, poněvadž chceme pěstovat v sobě hlavně smysl pro přírodu a přirozený život: Zálesáčtí junáci. To budou někdy junáci čeští, kteří si osvojí americkou svobodu a indiánské ctnosti. My pak budeme jen jedním kmenem berounským – „Děti Živěny“. Indiánské vzory amerických skautů nahradíme si pohanskými předky svými. Náčelníkem kmene bude vojvoda, jenž jsa silný a požívaje důvěry, schopen jest vésti kmen a vyžadovati plnění zákonů… Prof. Maixner a Seifert jsou stařešiny, tj. rádci kmene. Kmen má samosprávu. Jest to jedna rodina, všichni jsou bratři a tykají si. Vladykové a stařešinové tvoří Radu, jež je sněmem i soudem.“ Tak byl tedy založen první woodcrafterský kmen v Evropě. Po vypuknutí války o rok později Maixner od činnosti upouští a nakonec natrvalo opouští kmen. Místo něj Seifertovi (který si v té době říká Vojvoda) pomáhá od září 1915 nový kolega Karel Jirák. I jeho však o rok později přeřazuje zemská školní rada do Mladé Boleslavi.

Ve dnech 3. -5. dubna 1915 je založena Junácká obec Psohlavců, v čele s náčelníkem Janem Hořejším. Seifert s Dětmi Živěny jsou páteří této organizace. Po odchodu Jiráka, se stává druhým stařešinou v září 1916 prof. Josef Vobejda (později se přejmenoval na Vladyku). I on pomáhá Seifertovi pouze jeden rok, poté jej vystřídá Seifertův švagr Václav Patera a Seifertova manželka Antonie - Nina. Po utvoření republiky jsou Děti Živěny rok součástí nové organizace Děti Svobody, která se od ledna 1920 opět přejmenuje na Obec Psohlavců. V té době jsou však již Patera se Seifertem na Slovensku, kde oba učí. Děti Živěny v té době zřejmě vedou nejstarší odchovanci. V kronikách se můžeme setkat se jmény František Vítkovský, František Sládek, Josef Hlávka, Josef Malý, Jaroslav Malý, Josef Červenka, Bohumil Bureš, Ludvík Rochelt, Otakar Pecháček, Jiří Sommer, Karel Svoboda, Josef Vítkovský, Josef Satoranský, Karel Műller, Jiří Jelínek, Zdeněk Jelínek, Siegfrid Stockar, Antonín Loukota, Josef Nováček, František Merhaut, Karel Novák, Alois Karas, Bohumil Jonáš, Josef Pochyla, Antonín Palkoska, Jaroslav Francl, Miloš Maixner ml., Jaromír Maixner, Láďa Koželuh, Otto Beck, Lola Beck, František Šmíd, Jan Novák, Richard Cimler, Otto Weinstein, František Novák, Jaroslav Jeníček, Prokop Koudela, Jan Slavík, Marie Kohoutková, František Blecha, Ludvík Thál ad.

Od roku 1920 vede kmen Prokop Koudela - Jánošík za pomoci Ludvíka Thála a Františka Sládka. Roku 1922 vstupují do ligy. Kmen se působením Koudely stává radikálně socialistickým, mezi jeho členy jsou i oba mladší bratři Jan a Jiří Koudelovy. Po odchodu Thála se Sládkem se stává Koudelovým zástupcem Jindřich Žeiglic - Vojan. V roce 1926 odchází celý kmen s Koudelou založit ISAW. Po smrti Koudely vedou kmen Vojan s Janem Koudelou, ale činnost se stále více vzdaluje od woodcraftu. Zhruba po dvaceti letech činnosti kmen zaniká spolu s organizací ISAW.