Brezový háj (kmenový časopis

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Časopis slovenského kmene Ranné svitanie ze Zvolena, který měl zpočátku v letech 1929-30 formát A4, byl psaný na stroji a ručně malovaný s fotografiemi. Později přešel na hektografické rozmnožování a byl psán ručně ve formátu A5.