Ajagů (kmenový časopis)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Ajagů č. 9

Vyšlo celkem 12 čísel časopisu Ajagů. Má formát A4, je psaný strojem i ručně, obsahuje množství ilustrací. Rozmnožován je cyklostylem, kromě obálek kreslených má i několik čísel obálky s fotografiemi tištěné ofsetem. Obsah je zaměřen na chlapce z kmene Tuscarora, ilegální skautsko-woodcrafterský oddíl, který fungoval podle tradic slavnějšího Neskenonu. Na tvorbě časopisu se podílelo především náčelnictvo - Owígo, Minewakan, Wabigoon a Tookuh. Časopis vychází v letech 1972-1974. Po nuceném ukončení činnosti roku 1975, kdy se kmen transformuje do tábornického oddílu Devadesátka, mění se i název oddílového časopisu na Gonio.