Arthur Rex Forbush

From thewoodcraft.org
(Redirected from A. R. Forbush)
Jump to navigation Jump to search

Arthur Rex Forbush (29.6.1892 – 25.2.1952), byl synem Williama Byrona Forbushe

V roce 1915 zastával v organizaci The Boy Scouts of America funkci sekretáře rady pro udílení poct (Secretary National Court of Honor).

Napsal několik článků pro Boy's Life