1C1

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

= Skok vysoký =svitek-1C1-0

Aktuální znění, podle 3. vydání českého Svitku březové kůry vydaného LLM v r.2013svitek-svitek2013 [1]

  10-11 years 12-13 years 14-15 years 16-17 years 18-33 years 34-49 years 50 a více years
  boys boys men men men men men
Coup 110 120 135 140 150 135 125
Grand coup 145 150 160 145 130
  10-11 years 12-13 years 14-15 years 16-17 years 18-33 years 34-49 years 50 a více years
  girls girls woman's woman's woman's woman's woman's
Coup 100 110 120 125 130 125 115
Grand coup 125 130 135 130 120

svitek-coup-not-conditioned