123 5th Avenue, New York

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Na této adrese měli manželé Setonovi pronajatý od 14. listopadu 1896 malý byt, který využívali při svém pobytu v centru New Yorku.